Chi tiết bài viết - Xã Gio Hải - Gio Linh

hiều ngày 12/10, Huyện ủy Gio Linh tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập các ban Đảng, Văn phòng huyện ủy  (1930 - 2020).  đồng chí Trần Văn Quảng, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy, CTHĐND huyện cùng các đồng chí PCTHĐND huyện; Đ/c Võ Đắc Hóa, PBT Huyện ủy, CTUBND huyện cùng các đồng chí PCTUBND huyện; Đ/c Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, CTUBMTTQVN huyện cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

 Phát huy truyền thống 90 năm, công tác tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát của Đảng và Văn phòng cấp ủy ở huyện Gio Linh không ngừng được củng cố và phát triển. Hệ thống các ban Đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng từ huyện đến cơ sở ngày càng trưởng thành, đúc kết được những bài học quý báu từ thực tiễn của công tác xây dựng Đảng, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc kiến thiết, đổi mới của quê hương. Mỗi cán bộ, công chức các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, nỗ lực thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi tọa đàm, Huyện ủy Gio Linh đã tổ chức trao giấy khen cho 05 tập thể có nhiều đóng góp vào thành tích chung của các ban Đảng, Văn phòng Cấp ủy./.

 

Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh