Chi tiết bài viết - Xã Gio Hải - Gio LinhTheo đó, năm 2019, tình hình sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng với sự chỉ đạo sát sao từ huyện đến cơ sở, sản xuất nông nghiệp của huyện Gio Linh tiếp tục có bước chuyển tích cực khá toàn diện. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết và cơ chế thị trường nên lợi nhuận thu được trên đơn vị diện tích đạt khá tích cực, giảm thiểu khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra . Tổng diện tích gieo trồng cây có hạt đạt gần 8.500 ha, tăng hơn 1 nghìn ha so với kế hoạch, trong đó, năng suất bình quân ước đạt trên 55 tạ/ha, tổng sản lượng 46 nghìn tấn. Việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi được huyện Gio Linh triển khai tích cực nên giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Chăn nuôi tiếp tục được mở rộng về quy mô tổng đàn và chất lượng con giống. Lâm nghiệp và kinh tế gò đồi được bà con chú trọng đầu tư phát triển. 

Tại hội nghị, huyện Gio Linh đã triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm ngành nông nghiệp năm 2020. Trong đó tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong điều kiện biến đổi khí hậu, đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện trên các lĩnh vực; khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của từng tiểu vùng; đẩy mạnh việc áp ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung thâm canh, nâng cao chất lượng đàn, tích cực cải tạo đàn bò theo hướng Zê bu hóa; Tăng cường các hoạt động bảo quản và chế biến sau thu hoạch. Tích cực vận động ngư dân vươn khơi bám biển nhằm nâng cao sản lượng khai thác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Chí Trung- TUV, Bí thư Huyện ủy - CT HĐND huyện biểu dương những kết quả mà ngành nông nghiệp đã đạt được trong năm 2019, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục. Bước vào sản xuất nông nghiệp năm 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đơn vị vùng biển cần tập trung vận động nhân dân đầu tư, nâng cấp cải hoán tàu thuyền tăng năng lực khai thác, tập trung thâm canh nuôi trồng thủy hải sản, kết hợp chế biến và tìm đầu ra cho sản phẩm thủy sản; trong sản xuất nông nghiệp các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong Báo cáo Tổng kết của UBND huyện, nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về lịch thời vụ, trước vụ đông xuân cần tập trung công tác dồn điển đổi thửa, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột hại lúa, chuyển đổi giống cây trồng, phát triển chăn nuôi, lâm nghiệp, chuyển đổi mô hình hợp tác xã,…gắn với việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, tìm kiếm thị trường; đồng thời, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp với kết quả cao nhất.

Nhân dịp này, UBND huyện Gio Linh đã trao giấy khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, điều hành trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp năm 2019.