Chi tiết bài viết - Xã Gio Hải - Gio Linh

Hội nghị Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng

Thực hiện kế hoạch công tác Đảng năm 2023.
Ngày 17/3/2023, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí trong Chi ủy các chi bộ.


Hội nghị Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng


Tại Hội nghị, các đc đã được hướng dẫn quy trình tổ chức sinh hoạt; hướng dẫn quy trình, thể thức văn bản của Đảng và cách viết biên bản sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn việc thu, chi, quản lý và sử dụng đảng phí và một số nghiệp vụ công tác Đảng khác.
Tại Hội nghị này, các chi bộ đã đánh giá cao nội dung kết quả của Hội nghị, đây là việc giúp cho chi bộ hiểu và thực hiện tốt hơn quy trình, nghiệp vụ công tác Đảng.