Chi tiết bài viết - Xã Gio Hải - Gio Linh

Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/HU, ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.


Đảng bộ xã Gio Hải dự Hội nghị học tập trực tuyến chuyên đề 2023 của tỉnh ủy Quảng Trị


    Sáng ngày 17/2/2023. Đảng ủy xã Gio Hải đã tổ chức tiếp nhận điểm cầu trực tuyến, để nghe truyền đạt Chuyên đề từ Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến.

    Về dự, nghe buổi truyền đạt Chuyên đề có 230 cán bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ (gồm các đồng chí trong BCH Đảng bộ; toàn thể cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã và toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ).
    Tại Hội nghị 230 cán bộ, đảng viên xã Gio Hải thông qua trực tuyến đã lắng nghe đồng chí giáo sư, tiến sỹ Bùi Đình Phong - Nguyên giảng viên Khoa lịch sử, Học viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề năm 2023 của Tỉnh ủy Quảng Tri về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước.
#tuyengiaogiohai #khatvongtre

#Trần Minh Hoàng