Chi tiết bài viết - Xã Gio Hải - Gio Linh

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2023, kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 22/2/2023 về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật, kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 16/10/2023 về phổ biến, tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.


Người dân xã Gio Hải tham dự Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở


Ngày 08/11/2023 UBND xã Gio Hải phối hợp với phòng Tư pháp huyện Gio Linh tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho Nhân dân trên địa bàn xã.

 

          Về dự hội nghị có toàn thể các đồng chí cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách xã; giáo viên; công nhân viên chức của các trường học, Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận các thôn, chi hội trưởng các đoàn thể; các đồng chí công an viên, thôn đội trưởng và đông đỏa người dân trên địa bàn xã tham gia.

Sau hội nghị, đồng chí Trần Viết Nam – Chủ tịch UBND xã đánh gia cao tin thần tiếp thu Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở của người dân trên địa bàn xã, qua đây đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục tuyên truyền Nhân dân thực hiện, đề nghị mỗi người dân nâng cao nhận thức pháp luật trong tình hình mới.

Tin tức: Phương Hiền