Chi tiết bài viết - Xã Gio Hải - Gio Linh

tuần 123Thứ Ngày Nội dung công việc Ghi chú
Thứ 2 07/11             

Sáng: Chào cờ, Họp đầu tháng

            

(Toàn thể cơ quan xã)

            

Chiều: Trực cơ quan

            
 
       
Thứ 3      
       
Thứ 4      
       
Thứ 5      
       
Thứ 6