Chi tiết bài viết - Xã Gio Hải - Gio Linh

UBND huyện triển khai phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súcTrên địa bàn huyện dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc phát ra từ ngày 22/10 năm 2019 tại xã Vĩnh Trường, đến nay dịch đã bùng phát ra 5 xã gồm Vĩnh Trường, Linh Thượng, Gio Phong, Gio Mỹ và Trung Hải với trên 150 con trâu, bò mắc bệnh; Sau khi tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc thì có xã Gio An và một số thôn của các xã đã có dịch phát ra. Như vậy, đến hết ngày 4/11/2019 dịch bệnh lở mồm long móng đã phát ra ở 13 thôn của 7 xã làm 185 con trâu, bò mắc bệnh. Để triển khai phòng chống dịch bệnh không để phát sinh ra diện rộng, UBND huyện Gio Linh đã triển khai các biện pháp đồng bộ như: Phối hợp Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm gửi chi cục thú y vùng III để xét nghiệm.  Lhẩn trương củng cố kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh động vật, khuân vung bao vây ổ dịch; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về công tác phòng chống dịch; hoàn thành việc tiêm phòng cho đàn gia súc  trước ngày 5/11; kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên môn và các xã  triển khai biện pháp chống dịch; Trạm chăn nuôi và thú y đã tiếp nhận trên 11 nghìn liều vắc xin, 30 lít hóa chất phân bổ cho các xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng và vệ sinh tiêu độc môi trường; khẩn trương công tác tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn gia súc trong diện tiêm; tổ chức tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng trong tháng 11 theo văn bản chỉ đạo số 7724/BNN-TY ngày 15/10 năm 2019 của Bộ NN&PTNT. Tăng cường công tác giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp gia súc mắc bệnh để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm xác định típ vi rút gây bệnh. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhiểm bệnh, làm lây lan dịch bệnh,  góp phần khống chế kịp thời dịch LMLM xây ra trên diện rộng.