"Logistics" là gì? - Xã Gio Hải - Gio Linh

Logistics là gì ? Dịch vụ logistics là gì ? Đặc điểm của dịch vụ logistics

Sự phát triển nhanh chóng của nền công nghiệp hàng hoá trên thế giới tạo ra môi trường cạnh tranh quyết liệt. Quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh tác động mạnh đã buộc các thương nhân phải thay đổi phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hoá, giảm giá thành.